ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจทรัพย์สวรรค์

หน้าแรก

ประวัติศูนย์

ติดต่อ

 

หน้าแรก

       ขอเรียนเชิญทุกท่าน

  เข้าร่วมพิธีทอดกฐิสามัคคีปี 2555

    วันที่ เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555

     กำหนดการวลาเริ่มพิธี อ่านต่อ...

 

    กัลฯ อภิชาติ  วิวัจฉรานุกูล

   เป็นประธานกฐินสามัดคี ปี 2554

             อ่านต่อ........

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรม เบญจเทรัพย์สวรรค์ 

สถาบันภาษาดวงตะวันสันติภาพ

 

อาคารปฏิบัติธรรมใหม่

 

 

 Webmaster
admin@watthamkhaowong.com
Tel :  กัลฯ ประสม 08-1599-2927,กัลฯ นราดล 08-2345-0323