ศูนย์ปฏิบัติธรรมทรัพย์เจริญ   ชัยบาดาล  ลพบุรี

หน้าแรก

ประวัติศูนย์

ติดต่อ

 

 

 

พิธีทอดกฐินสามัคคี

 

ประธานกฐินนำกล่าวถวายผ้ากฐิน

 

 

 

 

 

 Webmaster
admin@watthamkhaowong.com
Tel :  กัลฯ ประสม 08-1599-2927,กัลฯ นราดล 08-2345-0323