ศูนย์ปฏิบัติธรรมทรัพย์เจริญ

หน้าแรก

ประวัติศูนย์

ติดต่อ

 

ติดต่อ

ร่วมบุญ

ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ร่วมบุญงานก่อสร้างอาคาร

ร่วมบุญค่าไฟฟ้า

 

 

พระชัยยา  ปุญฺญกาโม

08-8118-8525

ต. นาโสม  อ. ชัยบาดาล

จ. ลพบุรี

15190

 

 

 Webmaster
admin@watthamkhaowong.com
Tel :  กัลฯ ประสม 08-1599-2927,กัลฯ นราดล 08-2345-0323