ภายในถ้ำ

ทางเดินขึ้น

   เขตพุทธาวาสเข้าด้วยความสงบ

วัดถ้ำเขาวง ส่งทุกคนเข้าถึงธรรม