หอพักสาธุชนสำหรับมาปฏิบัติธรรม

               ห้องพักพร้อมห้องน้ำในตัว

                    เต็นท์ที่พักสำรอง