วัดถ้ำเขาวง

ขอเรียนเชิญทุกท่านมาปฏิบัติธรรมในบริเวณเขตโอโซนอันดับ 7 ของโลก ที่มีอากาศดีตลอดทั้งปี
วัดถ้ำเขาวง , วัดถ้ำเขาวงปากช่อง,วัดถ้ำเขาวงหนองน้ำแดง,วัดถ้ำเขาวงนครราชสีมา,ที่นั่งสมาธิแบบสงบ,อยากนั่งธรรมะ,สถานที่ปฎิบัติธรรม,อยากหาที่นั่งพักใจ

 

 

 

พระครูภาวนาวรานุสิฐ

เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาวง

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2560

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

รับสมัคร บวชพระภิกษฺ/บวชสามเณร/ศีลจาริณี(บวชชีพราหมณ์)/ชาย-หญิง

ณ วัดถ้ำเขาวง

ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา

 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 2 เมษายน 2560

บวชฟรี *ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อ พอจ.กิตติ โทร 08-1202-9734

09-4159-2699 , 08-5860-8388

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

        ศูนย์ปฎิบัติธรรม

         เบญจทรัพย์สวรรค์

    ศูนย์ปฎิบัติธรรมทรัพย์เจริญ