วัดถ้ำเขาวง

ขอเรียนเชิญทุกท่านมาปฏิบัติธรรมในบริเวณเขตโอโซนอันดับ 7 ของโลก ที่มีอากาศดีตลอดทั้งปี
วัดถ้ำเขาวง , วัดถ้ำเขาวงปากช่อง,วัดถ้ำเขาวงหนองน้ำแดง,วัดถ้ำเขาวงนครราชสีมา,ที่นั่งสมาธิแบบสงบ,อยากนั่งธรรมะ,สถานที่ปฎิบัติธรรม,อยากหาที่นั่งพักใจ

 

 

พระครูภาวนาวรานุสิฐ
( เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาวง )

        ศูนย์ปฎิบัติธรรม

         เบญจทรัพย์สวรรค์

    ศูนย์ปฎิบัติธรรมทรัพย์เจริญ